Poistenie majetku

 

Široká škála v poistení majetku pokrýva riziká, ktorými je váš hnuteľný aj nehnuteľný majetok ohrozený.

Poistné riziká*

  • Požiar, výbuch, úder blesku, víchrica, krupobitie, voda z vodovodného zariadenia a pád lietadla
  • Krádež, lúpež
  • Zosuv pôdy, lavína, ťarcha snehu, povodeň, záplava, zemetrasenie, atmosférické zrážky, spodná voda
  • Pád predmetov, náraz vozidla, prepätie, vandalizmus
  • Rázová vlna, dym, výbuch sopky, búrlivý vietor, spätné vystúpenie vody, mráz na meračoch, sprejerstvo
  • Poistenie zodpovednosti za škodu

*Závisí od konkrétneho dojednaného modulu a ponuky poisťovne.