Úvery

 

Produkty

 

Úvery

Hypotekárne úvery, úvery na bývanie, spotrebiteľské úvery, úvery stavebných sporiteľní.

Plánujete kúpu nehnuteľnosti, kúpu auta, rekonštrukciu, výstavbu, blíži sa obdobie výročia úrokovej sadzby alebo chcete nastaviť lepšie podmienky úveru, ktorý splácate?

MACULA poisťovacie služby s. r. o. je ten správny partner s ktorým sa Vám podarí nájsť najlepšie riešenie Vašej situácie.

Čo k tomu potrebujete?

 1. Aby sme Vám vedeli ponúknuť tú najlepšiu alternatívu financovania, je potrebné dôkladne zanalyzovať Vašu aktuálnu situáciu, zámer, potreby a v prípade úveru zabezpečeného nehnuteľnosťou, aj nehnuteľnosť.
 2. Pri konštrukcii úverového prípadu vychádzame z analýzy Vašej situácie, na základe ktorej oslovíme Vami požadované banky, ako aj banky, ktoré Vám vieme odporučiť, aby ponuka financovania bola pre Vás akceptovateľná.
 3. Ponuky bánk porovnáme a na základe skúseností a aktuálnych trendov vyberieme pre Vás tú najvýhodnejšiu alternatívu.
 4. Podmienky financovania za Vás komunikujeme s bankou.
 5. Zmluvnú dokumentáciu k úverom si spolu s Vami prejdeme a v prípade potreby vysvetlíme jednotlivé body, aby ste mali informácie o podmienkach, právach a povinnostiach vyplývajúcich zo zmluvnej dokumentácie.
 6. Spolu s Vami absolvujeme podpis zmluvnej dokumentácie v banke, kde vieme pomôcť pri zodpovedaní otázok bankových pracovníkov.
 7. Po podpise zmluvnej dokumentácie sa naša pomoc nekončí. Pomôžeme Vám pri zabezpečení splnenia všetkých odkladacích podmienok, ktoré je potrebné splniť, aby ste mohli čerpať úver.
 8. Po načerpaní úveru sme Vám naďalej nápomocní. Staráme sa o Vás aj v priebehu splácania úveru, najmä o to aby Vaša sadzba a podmienky úveru boli naďalej najoptimálnejšie.

 

Leasing

Finančný leasing, operatívny leasing alebo úver.

Máte záujem o obstaranie hmotného a nehmotného majetku?

MACULA poisťovacie služby s. r. o. je ten správny partner, ktorý Vám vieme sprostredkovať financovanie prostredníctvom Leasingových spoločností.

Jedná sa najmä o financovanie:

 • osobných a úžitkových vozidiel do 3,5 t
 • nákladných vozidiel a dopravnej techniky nad 3,5 t
 • strojov, prístrojov a zariadení
 • železničných vozidiel, IT technológií, lodí, lietadiel a iných špeciálnych komodít
 • nehnuteľností na podnikateľské účely. 

Čo k tomu potrebujete?

 1. Aby sme Vám vedeli ponúknuť ten najlepší produkt financovania, je potrebné poznať Vašu aktuálnu situáciu, preferencie a potreby .
 2. V prípade predloženia všetkých požadovaných podkladov a splnenia podmienok financovania je leasing veľmi jednoduchá a dostupná forma financovania Vašich investičných potrieb.

 

Služby

 

Úvery

Odborné poradenstvo

Analýza existujúcich úverov, úverových podmienok, najmä úroková sadzba a poplatky spojené s úverom.

Analýza aktuálnej situácie klienta, investičného zámeru, požiadaviek na financovanie a v prípade úveru zabezpečeného nehnuteľnosťou, aj analýza nehnuteľnosti z hľadiska tiarch a akceptácie bankou.

Vypracovanie ponuky financovania

Nastavenie úverového obchodu na základe vykonanej analýzy situácie klienta.

Oslovenie bánk, za účelom zaslania ponuky financovania. Porovnanie ponúk bánk a výber tej najvýhodnejšej alternatívy pre klienta.

Spolupráca pri sumarizácii podkladov, ktoré sú súčasťou žiadosti o úver

Pomoc pri získavaní podkladov, nevyhnutných k tomu, aby klient mohol požiadať banku o úver.

Asistencia pri podpise zmlúv v banke

Spolu s Vami sa zúčastníme stretnutia v banke pri podpise zmluvnej dokumentácie k úveru.

Konzultačné a poradenské služby v oblasti úverov pred podpisom úverovej zmluvy a počas celej doby platnosti úverovej zmluvy

Pred podpisom zmluvnej dokumentácie spolu s klientom prejdeme a v prípade potreby vysvetlíme jednotlivé body zmlúv, najmä čo sa týka podmienok za akých je možné čerpať úver, práva a povinnostiach vyplývajúce pre klienta zo zmluvnej dokumentácie.

Po načerpaní úveru a v priebehu splácania úveru, sa naďalej staráme o klienta, aby úverové podmienky boli pre klienta naďalej najoptimálnejšie.

 

Leasing

Odborné poradenstvo

Analýza existujúcich leasingových zmlúv, najmä úroková sadzba a poplatky spojené s leasingom.

Vypracovanie leasingovej ponuky

Oslovenie leasingových spoločností, za účelom zaslania ponuky financovania. Porovnanie ponúk a výber tej najvýhodnejšej alternatívy pre klienta.

 

Partneri

 

Zoznam bánk

 1. Československá obchodná banka, a.s., so sídlom Žižkova 11, 811 02 Bratislava, IČO: 36 854 140, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 4314/B,
 2. OTP Banka Slovensko, a.s., so sídlom Štúrova 5, 813 54 Bratislava, IČO: 31 318 916, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka: 335/B
 3. Slovenská sporiteľňa, a.s. so sídlom Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka: 601/B
 4. UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, so sídlom Šancová 1/A, 813 02 Bratislava, IČO: 47 251 336, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č. 2310/B,
 5. Všeobecná úverová banka, a.s., so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 341/B,

 

Zoznam leasingových spoločností

 1. ČSOB Leasing, a.s., so sídlom Panónska 11, 852 01 Bratislava, IČO: 35 704 713, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 1220/B,
 2. VÚB Leasing, a. s., so sídlom Mlynské nivy 1, 820 05 Bratislava, IČO: 31 318 045, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 313/B,

 

Zoznam stavebných sporiteľní

 1. ČSOB stavebná sporiteľňa, a.s., so sídlom Žižkova 11, 811 02 Bratislava, IČO: 35 799 200, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 2590/B,
 2. Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s., so sídlom Grösslingova 77, 824 68 Bratislava, IČO: 31 351 026, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 529/B,
Úvery