Životné poistenie

 

Kapitálové životné poistenie

Ak patríte k typom klientov, ktorým záleží na istotách a garanciách, odporúčame Vám kapitálové životné poistenie. Predstavuje kombináciu efektívneho finančného zabezpečenia a poistnej ochrany vďaka širokej škále pripoistení. Popri hlavnom poistení pre prípad smrti z akýchkoľvek príčin sa vytvára poistná rezerva – kapitál. Hodnota poistnej rezervy nemôže klesať, naopak, ďalším platením bežného poistného ustavične rastie. Toto poistenie poskytuje relatívne nízke, ale bezpečné výnosy. Myslite na to, čo Vám je najdrahšie – Váš život a Vaše zdravie.

Detské kapitálové poistenie

Myslite na budúcnosť svojho dieťaťa už teraz a Vaše dieťa získa ten správny štart do života.

Rizikové životné poistenie

Ak splácate hypotéku alebo iný úver a chcete, aby Vaša rodina bola zabezpečená aj po Vašom úmrtí,  rozhodnite sa pre rizikové životné poistenie. Toto poistenie neobsahuje zložku, ktorá sa vám bude odkladať, ale všetko zaplatené poistné je spotrebované na krytie Vašej poistnej ochrany.

Úrazové poistenie
Úraz a následná práceneschopnosť, prípadne pobyt v nemocnici, neznamenajú iba zásah do Vášho každodenného života, ale aj zásah do Vašich príjmov. Mysltie na možné následky v predstihu. Ponúkame Vám finančné zabezpečenie prostredníctvom úrazového poistenia, kedy Vám v prípade úrazu vyplatíme peňažnú hotovosť.

V prípade záujmu o poistenie napíšte e-mail na: grellneth@macula.sk

Životné poistenie