Životné poistenie
Poistenie automobilov

Poistenie majetku a nehnuteľností

Poistenie podnikateľov

Cestovné poistenie
Z našej ponuky:

Naša ponuka


Životné poistenie

životné poistenie, úrazové poistenie, pripoistenie kritických chorôb, pripoistenie smrti úrazom, pripoistenie dočasného dôchodku v prípade invalidity, pripoistenie oslobodenia od platenia poistného, poistenie ušlého zárobku atď.


Poistenie motorových a prípojných vozidiel

havarijné poistenie a povinne zmluvné poistenie


Poistenie privátneho majetku

poistenie domácnosti, budovy a vedľajšie stavby, poistenie pre prípad krádeže vecí žiakov


Poistenie podnikateľov

priemysel, podnikatelia, poľnohospodári


Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania


Cestovné poistenie a asistenčné služby


Poistenie malých plavidiel